Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda

A Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodát dr. Gödölle István, Kékes László, Grohné Mészáros Enikő és Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivők alapították 1990-ben az iparjogvédelem területén szerzett sok éves szakmai gyakorlattal.

Irodánk mind a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásokban (szabadalom, használati minta, védjegy és földrajzi árujelző, formatervezési minta, félvezető termékek topográfia oltalma, növényfajta oltalom és önkéntes műnyilvántartás tárgyú eljárásokban), mind a magyar bíróságok előtti nemperes és peres, szellemi tulajdonnal kapcsolatos eljárásokban (szabadalom, használati minta, védjegy és földrajzi árujelző, formatervezési minta, félvezető termékek topográfia oltalma, növényfajta oltalom, számítógépi programra vonatkozó szerzői jog, valamint tisztességtelen verseny tárgyú eljárásokban) jogosult eljárni ügyfelek képviseletében. Ezenkívül széles körű iparjogvédelmi szolgáltatásokat nyújtunk, beleértve a szabadalom- és védjegykutatást, szakértői vélemények készítését és általános iparjogvédelmi tanácsadást.

Európai szabadalmi ügyekben az Európai Szabadalmi Hivatal előtt, európai uniós védjegy és közösségi formatervezési minta ügyekben az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt látunk el hivatásos képviseletet. Nemzetközi PCT bejelentések, nemzetközi védjegyek és nemzetközi formatervezési minták ügyében a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Nemzetközi Irodája előtt képviselünk ügyfeleket. Szolgáltatásainkat az egész világra kiterjedően nyújtjuk külföldi társképviselőink útján. Az Iroda szabadalmi ügyvivői számos magyar és nemzetközi iparjogvédelmi testületnek és egyesületnek tagjai, azok életében aktívan részt vesznek. 2021-ben az Irodát „In Memoriam Gábor Dénes” elismerő oklevéllel tüntették ki.