rolunk

Rólunk

 

A Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodát Dr. Gödölle István, Kékes László, Mészáros Enikő és Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivők alapították 1990-ben az iparjogvédelem területén szerzett sok éves szakmai gyakorlattal.

Irodánk mind a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyó nem-peres eljárásokban (szabadalom, használati minta, védjegy és földrajzi árujelző, formatervezési minta, félvezető topográfia, valamint növényfajta oltalom területére eső eljárásokban), mind a magyar bíróságok előtt folyó peres eljárásokban (szabadalom, használati minta, védjegy és földrajzi árujelző, formatervezési minta, félvezető topográfia, növényfajta oltalom, szerzői jog, számítógépes program szerzői joga, valamint tisztességtelen verseny területére eső eljárásokban) jogosult eljárni ügyfeleinek képviseletében. Ezenfelül széles körű iparjogvédelmi szolgáltatásokat kínálunk, beleértve szabadalom- és védjegykutatásokat, szakértői vélemények készítését és általános iparjogvédelmi tanácsadást.

Szolgáltatásainkat az egész világra kiterjedően nyújtjuk. Európában szabadalmi ügyekben az Európai Szabadalmi Hivatal, európai uniós védjegy illetve közösségi minta (design) ügyekben az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt látunk el hivatásos képviseletet.