Dr. Kereszty Marcell

Dr. Kereszty Marcell

partner
magyar és európai szabadalmi ügyvivő
európai védjegy és formatervezési minta képviselő
kereszty@godollepat.hu

Kereszty Marcell 1969-ben született Budapesten. Villamosmérnöki tanulmányait Budapesten és Bécsben folytatta, majd 1992-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1997-ben szerezte meg közgazdász másoddiplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Néhány évi mérnöki munka után, 1996-ban kezdte meg szabadalmi ügyvivői pályafutását a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodában, amelynek 2002 óta partnere. 1998-ban szerzett felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítést, a szabadalmi ügyvivői vizsgát kiválóan megfelelt minősítéssel 1999-ben tette le. 2003 óta európai szabadalmi ügyvivőként, 2004 óta európai védjegy és formatervezési minta képviselőként is működik. 2005-ben summa cum laude minősítéssel jogi doktori oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Széles körű tapasztalattal rendelkezik a számítógéppel implementált találmányok, a védjegyek, a formatervezési minták, a szerzői jog és mindezekkel kapcsolatos jogvitás ügyek területén.

Dr. Kereszty tagja és 2019-től elnöke a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának. Tagja az igazságügyi miniszter által kinevezett Szerzői Jogi Szakértő Testületnek és Iparjogvédelmi Szakértő Testületnek, ez utóbbiban egyben elnökségi tag is. Tagja továbbá a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek (MIE) és elnökségi tagja a Magyar Védjegy Egyesületnek.

Dr. Kereszty tagja a Szellemi Tulajdon Oltalmára Létesült Nemzetközi Egyesületnek (AIPPI), a Szellemi Tulajdonjogi Képviselők Nemzetközi Szövetségének (FICPI) és az Európai Unió-beli védjegyjogi képviselők ECTA egyesületének, valamint a Német Szellemitulajdon-védelmi Egyesületnek (GRUR). 2014 óta elnöke az AIPPI Magyar Csoportjának és póttagja az Európai Szabadalmi Hivatal előtti Hivatásos Képviselők Intézete (epi) Tanácsának.

Szakmai tevékenységét 2012-ben Jedlik Ányos-díjjal, 2016-ban pedig Somlai Tibor-díjjal ismerték el. Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke 2015-ben, 2018-ban és 2021-ben személyesen nevezte ki három-három évre a Hivatal mellett működő Állandó Tanácsadó Testület (SACEPO) tagjává.