In memoriam Szabó Zoltán (1942–2021)

In memoriam Szabó Zoltán (1942–2021)

Szabó Zoltán 1942-ben született Nemeskosúton. 1966-ban szerzett gépészmérnöki diplomát a Drezdai Műszaki Egyetemen. Ezt követően öt évig fejlesztőmérnökként dolgozott az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-nél. 1971-ben kezdte meg iparjogvédelmi pályafutását a Danubia Szabadalmi Irodában. Az ügyvivői hivatás és munka rejtelmeibe Somorjay Ottó szabadalmi ügyvivő vezette be, őt tekintette mesterének. 1974-ben szabadalmi ügyvivői vizsgát tett kitűnő minősítéssel, majd visszament az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-hez, ahol vállalati szabadalmi ügyvivőként dolgozott. Közben mérnök-közgazdász tanulmányokat folytatott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1982-ben ügyfélképviseletét ellátó szabadalmi ügyvivő lett a Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösségnél.

Szabó Zoltán 1990-ben egyik alapító szabadalmi ügyvivő tagja volt a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodának, ahol partner és vezetőhelyettes volt hosszú évekig. 2003-tól európai szabadalmi ügyvivőként, 2004-től európai uniós védjegy és formatervezési minta képviselőként is működött. 2006-tól haláláig az Iroda tanácsadója volt.

Szabadalmi ügyvivői tevékenysége mellett 1972 óta aktívan részt vett a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) munkájában, 1990-től főtitkárhelyettes, majd alelnök volt. Tagja volt a Szellemi Tulajdonjogi Képviselők Nemzetközi Szövetségének (FICPI) és a Szellemi Tulajdon Oltalmára Létesült Nemzetközi Egyesületnek (AIPPI). 1990-től 1994-ig tagja volt AIPPI Magyar Csoportja vezetőségének. A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarában elnökségi tag volt 1996 és 2002 között, 2003-tól 2005-ig pedig az elnöki tisztet töltötte be. Tevékenyen részt vett az 1970 és 2007 között három évenként Budapesten megrendezett nemzetközi AIPPI-MIE konferenciák szervezésében és lebonyolításában.

Szabó Zoltán 1994-ben megkapta a MIE Iparjogvédelmi Emlékérmét, 1997-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke Jedlik Ányos-díjjal tüntette ki, 2003-ban pedig a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara Somlai Tibor-díját kapta meg.

Szabó Zoltán 2021-ben életének 79. évében hunyt el koronavírus betegségben. Emlékét szívünkben őrizzük.