Attorney

Szabó Zoltán

  • 1990-2021

Szabó Zoltán 1942-ben született Nemeskosúton. Németországban, a Drezdai Műszaki Egyetemen diplomázott 1966-ban gépészmérnökként. Ezt követően öt évig dolgozott fejlesztőmérnökként az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-nél, majd 1971-ben kezdte meg iparjogvédelmi pályafutását a Danubia Szabadalmi Irodában. A szabadalmi ügyvivői vizsgát 1974-ben tette le. 1975-ben elfogadta korábbi cége állásajánlatát és visszament az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-hez, ahol szabadalmi ügyvivőként dolgozott. 1982-től ügyfélképviseletet ellátó szabadalmi ügyvivőként a Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösség alkalmazottja volt. 1990-ben az iroda nevét adó kollégákkal megalapította a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodát, amelynek partnere és vezetőhelyettese volt hosszú évekig. 2006-tól 2021-ig az Iroda tanácsadója volt. Szabadalmi ügyvivői tevékenysége mellett 1972 óta aktívan részt vett a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) munkájában, 1990-től főtitkár helyettes, majd alelnök volt. Tagja volt az FICPI-nek és az AIPPI-nek, 1990-től 1994-ig tagja volt AIPPI Magyar Csoportja vezetőségének. A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarában elnökségi tag volt 1996 és 2002 között, 2003-tól 2005-ig pedig az elnöki tisztet töltötte be. 1994-ben megkapta a MIE Iparjogvédelmi Emlékérmét, 1997-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke Jedlik Ányos díjjal tüntette ki. Szabó Zoltán 2021-ben hunyt el.