Szakterületek

A szabadalom a találmányok jogi védelmére szolgáló oltalmi forma, amely maximum 20 évig tartó kizárólagos hasznosítási jogot biztosít a feltaláló vagy jogutódja számára. Magyarországon hatályos szabadalom magyar vagy európai szabadalmi bejelentéssel, illetve a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzetközi bejelentés útján szerezhető. Külföldi szabadalom az adott ország vagy régió hivatalánál tett bejelentéssel, az Európai Szabadalmi

A használatiminta-oltalom a szabadalmazható találmányok színvonalát el nem érő, de az újdonság és a feltalálói lépés követelményeinek megfelelő műszaki megoldások jogi oltalmát biztosítja rövidebb, maximum 10 éves időtartamra. Használatiminta-oltalomban részesülhet valamely tárgy, berendezés, rendszer kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése. Vegyi termékek és keverékek, valamint műszaki eljárások nem részesülhetnek használati mintaoltalomban, ezekre szabadalmat lehet igényelni. A

A formatervezésiminta-oltalom (design) termékek új és egyéni jellegű külső formájának kizárólagos jogi oltalmát biztosítja 5 évre, amely oltalmi idő 5 évenként maximálisan 25 évig meghosszabbítható. Magyarországon hatályos formatervezésiminta-oltalom magyar bejelentéssel vagy európai uniós bejelentéssel szerezhető. Az európai uniós un. közösségi mintaoltalom az Európai Unió valamennyi tagországára kiterjedő egységes oltalmat biztosít. A közösségi mintaoltalom előnye, hogy

A védjegyek olyan megjelölések, amelyek áruk és szolgáltatások mások áruitól és szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére szolgálnak. A védjegyek segítik a fogyasztókat a tájékozódásban, fontos szerepet töltenek be a marketing és reklám területén is. A védjegyoltalom azt jelenti, hogy a védjegyet az árujegyzékben megadott árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban kizárólag a védjegy tulajdonosa használhatja. A védjegyoltalom 10 évig

A jogszerzésre és a jog fenntartására irányuló szolgáltatások mellett Irodánk tanácsadást nyújt és képviseletet lát el a jogérvényesítés területén is. Szabadalmi ügyvivőink iparjogvédelmi jogvitás ügyekben mind a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyó eljárásokban, mind a magyar bíróságok előtt folyó nemperes és peres eljárásokban jogosultak képviseletet ellátni. Ilyenek például a szabadalom, használati minta, formatervezési minta

Az oltalomszerzésre irányuló eljárások megindítása előtt célszerű kutatást végezni különböző nemzeti és nemzetközi adatbázisokban annak feltárására, hogy az oltalmazni kívánt találmány, használati minta, formatervezési minta, megjelölés, stb. megfelel-e a törvényben meghatározott feltételeknek. Ez például szabadalmaztatni kívánt találmány esetén a technika állását képező nyilvános iratok, adatok feltárását (újdonságkutatás) és annak vizsgálatát jelenti, hogy a találmány ezekhez

Irodánk szolgáltatásai közé tartozik internetes doménnevek regisztrációjának bonyolítása, illetve a doménnév regisztrációval kapcsolatos jogvitákban ügyfelek képviselete.

A topográfia-oltalom ismert részekből álló, de eredeti elrendezésű mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának biztosít 10 évig tartó kizárólagos jogi oltalmat. Az oltalom alatt álló félvezető topográfia más által nem hasznosítható, illetve nem másolható, ezáltal előnyös piaci helyzetet teremt az oltalom tulajdonosa számára.