Dr. Gödölle István

Dr. Gödölle István

partner
magyar és európai szabadalmi ügyvivő
európai védjegy és formatervezési minta képviselő
ipright@godollepat.hu

Gödölle István 1940-ben született Budapesten. 1963-ban villamosmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1963-tól 1967-ig a Műszeripari Kutató Intézetben, 1967-től 1969-ig az Országos Munkaegészségügyi Intézet Zaj és Vibrációs Osztályán volt tudományos munkatárs. Feltalálótársa volt egy elektronikai tárgyú szabadalmazott találmánynak. 1969-től 1970-ig az Irodagépipari és Finommechanikai Vállalatnál volt újítási előadó és iparjogvédelmi ügyintéző.

1970-ben szabadalmi ügyvivői vizsgát tett. 1978-ban jogi doktori oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1971-től 1990-ig a Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösségben, későbbi nevén S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Ügyvédi és Szabadalmi Irodában volt szabadalmi ügyvivő. 1983/1984-ben ösztöndíjas vendégkutató volt Münchenben a Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht intézetben.

1990-ben dr. Gödölle István három szabadalmi ügyvivő társával megalapította a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodát, amelynek 2023-ig vezető partnere volt. 2003-tól európai szabadalmi ügyvivőként, 2004-től európai uniós védjegy és formatervezési minta képviselőként is működik.

Dr. Gödölle 1989-től 1997-ig tagja és elnöke volt az egyesületként bejegyzett Szabadalmi Ügyvivői Kamarának. 1996-tól 1999-ig első elnöke volt a köztestületi Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának. 1994-ben tagja volt az igazságügyi miniszter által kinevezett szabadalomjogi Kodifikációs Bizottságnak. 2001-től 2010-ig tagja volt a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke mellett működő tanácsadó testületnek, a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanácsnak. 2003-tól 2006-ig és 2013-tól 2018-ig tagja volt az Iparjogvédelmi Szakértői Testületnek (ISZT).

1969-től tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek (MIE), 1990-től 2005-ig részt vett a MIE Elnökségének, illetve Választmányának munkájában. 1974 óta tagja a Szellemi Tulajdon Oltalmára Létesült Nemzetközi Egyesületnek (AIPPI) és az AIPPI Magyar Csoportjának. Tagja volt az AIPPI Végrehajtó Bizottságának, Programbizottságának, majd Jelölőbizottságának. Az AIPPI Magyar Csoportjának 1990-től 1998-ig főtitkára, 1998-tól 2010-ig elnöke volt, 2013-tól honoris causa tagja.

Tagja továbbá a következő magyar és nemzetközi iparjogvédelmi egyesületeknek: Nemzetközi Védjegy Egyesület (INTA), Magyar Védjegy Egyesület (MVE), Nemzetközi Egyesület a Szellemi Tulajdon Oktatásának és Kutatásának Előmozdítására (ATRIP), Európai Védjegy Tulajdonosok Egyesülete (MARQUES), Európai Szellemi Tulajdonjogi Képviselők Uniója (UNION-IP), Magyar Versenyjogi Egyesület, amely a Nemzetközi Versenyjogi Liga (LIDC) Magyar Csoportját alkotja, és Szellemi Tulajdonjogi Képviselők Nemzetközi Szövetsége (FICPI).

Dr. Gödölle szerzője, illetve társszerzője több mint 90 szakmai publikációnak. Ezekből 8 műszaki tárgyú, illetve a zaj-okozta halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos, a többi iparjogvédelemi témájú. Tagja volt a European Trade Mark Reports, London, folyóirat szerkesztőbizottságának. 2005 óta szerzője (contributor) az Nemzetközi Védjegy Egyesület (INTA) „Madrid System Guide” című, rendszeresen frissített online kiadványa Magyarországra vonatkozó részének.

1980-tól 1989-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében szervezett felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamon a „Szabadalmi anyagi jog” tárgyat adta elő. 2006 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán megbízott előadója a „Jogi alapismeretek és szellemi tulajdon” tárgynak.

Dr. Gödölle 1985-ben „Kiváló Munkáért” kitüntető jelvényt, 1999-ben Jedlik Ányos-díjat, 2000-ben az AIPPI „Award of Merit” kitüntetését, 2002-ben a MIE Iparjogvédelmi Emlékérmét, 2005-ben a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara Somlai Tibor-díját, 2021-ben a Magyar Védjegy Egyesület „Magyar Védjegykultúráért” kitüntetését kapta meg.