Frankné Dr. Machytka Daisy

Frankné Dr. Machytka Daisy

partner
magyar és európai szabadalmi ügyvivő
európai védjegy és formatervezési minta képviselő
daisy@godollepat.hu

Machytka Daisy 1961-ben született Budapesten. 1985-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1985 és 1998 között tudományos munkatárs volt a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetében. Az 1987/1988-as tanévben Angliában, az Oxfordi Egyetemen (Brasenose College) folytatott posztgraduális tanulmányokat a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként. 1990-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen doktori fokozatot szerzett fizikai kémiából. Ezt követően 1990 és 1993 között Németországban, a Bonni Egyetemen posztdoktori ösztöndíjasként dolgozott. 1994-ben szabadalmi ügyvivői vizsgát tett, majd 1998-ban csatlakozott a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodához, ahol 2005 óta partner. 2003 óta európai szabadalmi ügyvivőként, 2004 óta európai védjegy és formatervezési minta képviselőként is működik.

Frankné dr. Machytka Daisy tagja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, amelyben 2013 és 2019 között tagja volt a Fegyelmi Bizottságnak, 2019 óta pedig tagja az Elnökségnek. 2017 és 2020 között tagja volt a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottságnak.

Frankné dr. Machytka Daisy tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek (MIE) és a Magyar Védjegy Egyesületnek, amely utóbbiban tagja az Ellenőrző Bizottságnak. Tagja továbbá a Szellemi Tulajdonjogi Képviselők Nemzetközi Szövetségének (FICPI) és a Szellemi Tulajdon Oltalmára Létesült Nemzetközi Egyesületnek (AIPPI), amelyben a Pharma Committee tagja. Az AIPPI Magyar Csoportjának elnökségi tagja, a Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) külső tagja és a Bio-Science Law Review, Witney, Anglia, magyarországi tudósítója.

Szakmai tevékenységét 2019-ben Jedlik Ányos-díjjal ismerték el.